Δημιουργικός σχεδιασμός       


Δημιουργικές μακέτες, πρωτότυπες κατασκευές

επιχειρηματικών δώρων, μελέτη & σχεδιασμός

προϊοντικών stands είναι μερικοί από τους τομείς

που κατακτήσαμε στην ανοδική μας πορεία στο χώρο.

Στόχος μας η δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων

προώθησης, με συνέπεια ως προς τους χρόνους

παράδοσης, το χαμηλό κόστος και την άριστη ποιότητα.

Ως έμπιστοι συνεργάτες φροντίζουμε από τη σύλληψη

της ιδέας μεχρι και την εκτυπωτική της εφαρμογή και

την παράδοση, να κινούμαστε με αξιοπιστία και

σεβασμό προς τον πελάτη και τις απαιτήσεις του!